პატივი ეცი და დაიმახსოვრე ის, ვინც გიყვარს

მორგებული ვერცხლის მემორიალური ნახატის მედალიონის ყელსაბამი